Produktserie: Media Dementia T-shirts

Välkommen till vår begränsade upplaga t-shirt samling Media Dementia.

Våra premium-t-shirts går längre än enkla t-shirts. De är tänkta som unika bärbara konstverk inspirerade av gatukonst och graffiti och är tillgängliga i minimala mängder, så när de väl är borta är de borta för alltid.


Media Dementia t-shirt collection by B.Different clothing street art graffiti inspired streetwear brand